پنوماتیک

پنوماتیک
 • واحد تولید و آماده سازی هوای فشرده کمپرسورها و اجزای مربوطه-واحد مراقبت و نحوه تنظیم آن
 • طراحی و آنالیز مدارات پنیوماتیکی، مدارات سیلندر یک کاره-مدارات سیلندر دو کاره ،مدارات کنترل،OR, AND
 • مقدمه ای بر اجزای سیستمهای نیوماتیکی شامل واحد تولید فشار، شیرهای کنترل و عمل کننده ها
 • مقدمه ای بر پنیوماتیک و کاربردهای آن
 • شیرهای کنترل مسیر 3-2 4-2 5-2 5-3 و شیرهای منطقی NOR, NAND, OR, AND
 • بستن مدارات نیوماتیکی فوق
 • شیر تایمر، شیر تابع فشار، سنسورهای نیوماتیکی
 • تسلط بر عیب یابی و تعمیر سیستم نیوماتیک ماسین آلات راهسازی
 • عمل کننده های نیوماتیکی سیلندرهای یک کاره، دوکاره موتورهای نیوماتیکی و محاسبات سیلندرها
 • توانایی آنالیز مدارهای هیدرولیک و پنیوماتیک
 • توانایی انجام عملیات تعمیر ، تعویض و مونتاژ ماشین ورق کنی
 • آشنایی با اصول پنیوماتیک و الکتروپنیوماتیک
 • توانایی تشخیص عیب سیستمهای نیوماتیکی کامیونهای معدنی
 • توانایی تعمیر انجام تعمیرات مربوط یه سیستم نیوماتیک ماشین آلات ویژه
 • توانایی تعمیر و تنظیم سیستم نیوماتیک دستگاه کاتد شویی
 • توانایی تعمیر و تنظیم سیستمهای نیوماتیک چرخ ریخته گری
 • توانایی طراحی و محاسبه سیستهای نیوماتیک
 • توانایی عیب یابی تعمیر و تنظیم دستگاه انتقال آند به حوزچه آب سرد
 • آشنایی با تعمیر و تنظیم کلیه سیستمهای پنیوماتیک موجود در پالایشگاه
 • آشنایی با سیستمهای پنیوماتیک
 • تسلط بر آنالیز مدارهای هیدرولیک و پنیوماتیک

اسکرول به بالا