ارتباط صحیح با دختر نوجوان

سرفصل های دوره:

 • مقدمه
 • اهمت دوران نوجوانی یک دختر
 • همسوی والدین
 • خود را جای او بگذارید
 • دختر نوجوان و پدر
 • دختر نوجوان و مادر
 • علاقه به دیده شدن در دختر
 • نصیحت به دختر نوجوان
 • شناخت دنیای دختر نوجوان
 • دختر نوجوان و تکنولوژی ها
 • موفقیت تحصیلی دختر نوجوان
 • دختر و کارِخانه
 • ارتباط با دوستان
 • ارتباط دختر با بستگان
 • حجاب و پوشش دختر
 • اهمیت ورزش برای دختر نوجوان
 • با علایقش همراه باشید
 • انجام وظایف او را ببینید
 • ارزش های او را منتقل کنید
 • قدر ان ها را بدانیم
 • به وزن رفتارهای دختر نوجوانمان توجه کنیم
 • به تلاش پاسخ دهیم
 • از الان آینده او را بسازید
 • اعتماد به دختر نوجوان
 • کمک از مسئولین مدرسه
 • اجازه خطا را به او بدهیم
 • مشورت با دختر نوجوان
 • هدیه برای دختر نوجوان
 • به رفتار و اعمال خواهیم نگاه کرد
 • روح و روان دختر مهم تر است
 • خرجی به دختر نوجوان

محتوای دوره

اسکرول به بالا