حفاظت محیط زیست

حفاظت محیط زیست

سرفصل های دوره:

 • آلودگی های معدن، تغلیظ، لیچینگ، ذوب و پالایشگاه
 • اقدامات زیست محیطی مجتمع مس سرچشمه
 • توانایی پیشگیری از حوادث ناشی از کار و رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت کار
 • صنعت و محیط زیست
 • اصول محیط زیست
 • ارزیابی توان محیط زیست
 • جمعیت و اثرات زیست محیطی
 • مشکلات ناشی از دخالت انسان در محیط زیست
 • تعریف آلودگی
 • آلودگی آب، خاک و هوا
 • باران اسیدی و اثر گلخانه ای

اسکرول به بالا