حفاظت از موتورهای الکتریکی

حفاظت از موتور الکتریکی

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با فاکتورهای تحت حفاظت در موتورهای الکتریکی
 • حفاظت اضافه بار
 • حفاظت در مقابل کاهش ولتاژ
 • حفاظت جریان زیاد فاز
 • نحوه انتخاب کلید و تنظیمات آنها
 • حفاظت توسط فیوز
 • افت مشخصه الکتروموتورها در اثر جریانهای نامتعادل
 • بازرسی الکتروموتورها
 • سیستم های حفاظتی مرتبط با موتورها و حفاظت موتورها در برابر خطاهای وارده
 • بررسی عوامل خطا در الکتروموتورها
 • موارد استفاده از حفاظت لحظه ای
 • اثرات مخرب شبکه ای بر کارکرد موتورها
 • استفاده از نرم افزار ETAP در حفاظت الکتروموتورها

محتوای دوره

اسکرول به بالا