توانمندی سازی زنان شاغل

سرفصل های دوره:

 • هدف از شغل خود را مشخص نمایید
 • حال خود را به رفتارهای دیگران گره نزنید
 • پس انداز داشته باشید
 • وام بانکی آری یا خیر
 • توجه به سلامتی
 • احساس گناه نسبت به همسرو فرزندان نداشته باشید
 • بیش از هر کسی خودتان را دوست داشته باشید
 • مدیریت زمان داشته باشید
 • لذت های خود را به تأخیر نیندازید
 • لحظه ورود به خانه
 • لذت از کار منزل
 • کمک مالی به همسر و خانواده
 • قدر شغل خود را بدانید
 • زنان شاغل و تربیت فرزندان
 • زنان شاغل مجرد
 • ارتباط صحیح با شوهر
 • از مرخصی های خود استفاده کنید
 • توجه به سلامتی
 • حواستان به والدین خود باشد
 • ارتباط با مدیران و همکاران در محیط کار
 • بیش از حد دغدغه آینده فرزندان نداشته باشید
 • استفاده از موبایل و شبکه های مجازی
 • پرانرژی و مثبت باشید

محتوای دوره

اسکرول به بالا