بررسی مدارات فرمان وقدرت کنتاکتوری

بررسی مدارات فرمان وقدرت کنتاکتوری
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

اهداف دوره

 • آشنایی با انواع فیوزها و کاربردهای آنها
 • آشنایی با مدارت فرمان و قدرت کنتاکتوری
 • آشنایی با کاتالوگها و نقشه ها و مدارات برقی
 • توانایی تعمیر المانهای معیوب مدارات فرمان و قدرت الکتروموتورها
 • توانایی چک کامل مدار تریستوری هویست شاولهای 1900 و 2100

سرفصل های دوره

 • آشنایی با المانها و نحوه کدگذاری آنها در ترسیم نقشه ها و نقشه خوانی
 • آشنایی با انواع روشهای ترمز در موتورهای آسنکرون و طراحی مدارات فرمان و قدرت آنها
 • آشنایی با انواع فیوزها و کاربردهای آنها
 • آشنایی با انواع نقشه ها و روش نقشه خوانی مدارات فرمان و قدرت کنتاکتوری
 • آشنایی با مدارت فرمان و قدرت کنتاکتوری;آشنایی با کاتالوگها و نقشه ها و مدارات برقی
 • اجزائ مدارات فرمان و قدرت کنتاکتوری
 • توانایی تعمیر المانهای معیوب مدارات فرمان و قدرت الکتروموتورها
 • توانایی نقشه خوانی کاتالوگها و نقشه های مدارات صنعتی
 • توانایی چک کامل مدار تریستوری شاولهای 1900 و 2100
 • توانایی چک کامل مدار تریستوری هویست شاولهای 1900 و 2100
 • روش انتخاب وسایل حفاظتی و بررسی منحنی مشخصه های قطع و وصل و نحوه تنظیمات آنها
 • روش انتخاب کنتاکتور متناسب با بار خروجی
 • شناخت اجزائ داخلی وسایل حفاظت و نحوه عملکرد آنها
 • طراحی مدارهای فرمان و قدرت کنتاکتوری
 • نحوه استفاده و کاربرد وسایل حفاظتی(رله کنترل بار، کلید محافظ موتوری، کنترل فاز و…)
 • آشنایی با سویچهای الکترونیکی SSR و نحوه استفاده از آنها در مدارات فرمان
اسکرول به بالا