ارتباط صحیح با همسر

سرفصل های دوره:

 • اختلاف مهم نیست مدیریت اخلاف مهم است
 • محاسن همسر خود را بیش از معایب او ببینیم
 • زن توجه و مرد قدرت می خواهد
 • مردان هنر گوش دادن داشته باشند
 • ارتباط با همسر در جمع ها
 • خوبی های زندگی خود را جار نزنید
 • اختلاف خود را به بیرون از خانه نبرید
 • مردان کل نگر و زنان جز نگرند
 • از همسر خود ظرفیت شناسی کردن
 • بیشتر از همسرتان عاشق خودتان باشد
 • همسر خود را با هیچ کس مقایسه نکنید
 • ارتباط با خانواده همسر
 • رفتار مرد و زن با خانواده خود
 • در رفتار با همسر به اصول ارتباطی توجه کنید
 • عوامل موثر بر رفتار نگاه کنید ونه خود رفتار
 • تا حد امکان تنهایی به مسافرت بروید
 • مسائل مالی با همسر
 • استفاده از شبکه های مجازی
 • توجه بهداشت فردی و پوشش
 • به مناسب های مهم نزد همسر توجه کنید
 • همسر و روابط جنسی
 • لجبازی با همسر
 • محبت را گدایی نکنید
 • از ازدواج خود اظهار پشیمانی نکنید
 • داد زدن ممنوع!
 • لحضه ورود به خانه
 • خیانت !

محتوای دوره

1 از 2
اسکرول به بالا