ارتباط با مدیران، روسا و سرپرستان

سرفصل های دوره:

 • مدیریت دشوار است
 • خود را جای مدیران و روسا بگذارید
 • نحوه انتخاب مدیران به ما ربطی ندارد
 • عوامل موثر بر رفتار آنان را ببینید
 • آنها را دُور نزنید
 • پشت سر آنها حرف نزنید
 • قلقش را پیدا کنید
 • گاهی علت سخت گیری مدیران برخی همکاران هستند
 • آنها همان که ما می خواهیم نیستند
 • برای دیده شدن نجنگید
 • فنون ارتباطی
 • اولویت مدیر خود را بشناسید
 • مسئولیت پذیر باشید
 • رفتاری نکنید که نشان دهد بیشتر می دانید
 • اعتماد او را جلب کنید
 • بازخورد کارهایتان را بدهید
 • بیش از حد گله نکنید
 • آنها در کمک به شما محدودیت دارند
 • با آن ها حرف بزنید
 • ارتباط با مدیر یا سرپرست جدید
 • از او بخواهید انتظاراتش را بگوید
 • در برابر آنها انعطاف پذیر باشید
 • در محیط کار بیش از حد صمیمی نشوید
 • رفتار مدیر وابسته به رفتار خودتان است
 • اتوماتیک عمل کنید

محتوای دوره

اسکرول به بالا