آموزش PLC پیشرفته

آموزش PLC پیشرفته

سرفصل های دوره:

 • اشنایی با سخت افزار s7-400
 • اصول کنترل لوپ PID با PLC و اجرای مثال کاربردی باMicromaster 440
 • توانایی نوشتن برنامه های ساختاریافته به صورت پایه
 • های آنالوگ و مثالI/Oنحوه کالیبره کردن
 • کنترل برنامه و بوجود آورMCR, دستورالعملهای مقایسه کننده ,تبدیل داده ها
 • توانایی دسته بندی دیتا و تنظیم آنها درstep7
 • برنامه نویسی ساختاریافته با DBوFC,FB
 • ادرس دهی ورودی وخروجی دیجیتال وأنالوگ در سیستم S7-400 و نقشه S7-400
 • توانایی تنظیم سیگنالهای ورودی و خروجی آنالوگ
 • بوجود آوردنUDT
 • عیب یابی در سطح step7
 • توانایی کار با pid control نرم افزاری در لوپ ساده
 • شناخت و بکارگیری وقفه ها در step7
 • معرفی توابع استاندارد زیمنس (SFC,SFB)
 • معرفی انواع Event Interrupt و تست آنها
 • استفاده از Shared DB وانواع روش های دسته بندی دیتا
 • HARDWARE CONFIGURATION OF S7-400 WITH PROFIBUS
 • معرفیS7درStartupهایOB
 • معرفی انواع Error Interrupt ومدیریت خطا درstep7هایplc

اسکرول به بالا