خانواده و مهارت های فردی

ارتباط با مدیران، روسا و سرپرستان

سرفصل های دوره: مدیریت دشوار است خود را جای مدیران و روسا بگذارید نحوه انتخاب مدیران به ما ربطی ندارد عوامل موثر بر رفتار آنان را ببینید آنها را دُور نزنید پشت سر آنها حرف نزنید قلقش را پیدا کنید گاهی علت سخت گیری مدیران برخی همکاران هستند آنها همان که ما می خواهیم نیستند …

ارتباط با مدیران، روسا و سرپرستان ادامه مطلب »

کوچینگ

کوچینگ

تشریح تفاوت رهبری با مدیریت شناسایی منابع قدرت رهبران اثربخشی رهبری و قدرت رهبران تشریح مهارتهای نوین رهبری چاشهای رهبران در عصر نوین تجزیه و تحلیل نظریه های شخصیتی،رفتاری و اقتضایی رهبران تعریف و ماهیت رهبری خصوصیات رهبر برجسته

اسکرول به بالا