دوره فن بیان و سخنوری

محورهای دوره: مزایای مهارت در سخنرانی پیش نیازهای یک سخنرانی اثربخش ریتم و لحن در متن سخنرانی سرعت صدا و شنیدن صدا گزینش کانال ارتباطی ارتباط مؤثر در سخنرانی قواعد سخن گفتن شروع سخنرانی خوب و قوی شناخت مخاطبان و شنوندگان جهت ثبت نام کلیک کنید.

اسکرول به بالا