درباره ما

امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی

توسعه منابع انسانی با آموزش های زیاد حاصل نمی شود، بلکه مهم آنست که آموزش ها برنامه ریزی شده و نظام مند باشند. در این راستا امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی سعی بر این داشته که دوره هایی را طراحی و برنامه ریزی نماید که در جهت تامین نیازهای آموزشی پرسنل، کمک به حل مشکلات و دستیابی به کیفیت مطلوب باشد.

برخی از رسالت های آموزش کارکنان

آموزش کارکنان

زمینه های آموزشی، تجهیزات و امکانات مرکز

اسکرول به بالا