دوره های آموزشی فنی تخصصی نماتک

دوره های آموزشی فنی تخصصی نماتک

آموزش PIP

دکتر علی مانی زاده
120 ساعت آموزش کاربردی
برای علاقمندان به حوزه پایپینگ

دوره های آموزشی فنی تخصصی نماتک

آموزش BMS

مهندس وحید نجفی منصوری
130 ساعت آموزش کاربردی
مهندسین و تکنسین های برق و مکانیک

دوره های آموزشی فنی تخصصی نماتک

آموزش PCP

مهندس اصغر اسکندرلو
60 ساعت آموزش کاربردی
مهندسین مکانیک و شیمی، تکنسین های صنعت ماشینری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی

دوره های آموزشی فنی تخصصی نماتک

آموزش VFD

مهندس مجید گودینی و دکتر رضا خاموشی
50 ساعت آموزش کاربردی
مهندسین و تکنسین های برق و اتوماسیون

دوره های آموزشی فنی تخصصی نماتک

آموزش PRS

دکتر امیر بهروزی فر
80 ساعت آموزش کاربردی
مهندسان شیمی و فرآیند شاغل در صنایع مختلف به ویژه نفت، گاز و پتروشیمی

دوره های آموزشی فنی تخصصی نماتک

آموزش INL

مهندس فرزاد لطفی
50 ساعت آموزش کاربردی
تمامی مهندسین و تکنسین های صنعتی

دوره های آموزشی فنی تخصصی نماتک

آموزش INS

مهندس فرزاد لطفی
90 ساعت آموزش کاربردی
مهندسین و تکنسین‌های کنترل و ابزار دقیق

دوره های آموزشی فنی تخصصی نماتک

آموزش EIP

مهندس پوریا ساسانفر
75 ساعت آموزش کاربردی
طراحان تاسیسات الکتریکی پلنتهای صنعتی و ساختمان

ثبت نام دوره های نماتک

جهت درخواست دوره، باید وارد سایت شوید

اسکرول به بالا