به باشگاه خانواده صما (صنایع مس ایران) خوش آمدید.

باشگاه خانواده صما:

 • بستری است برای ارتباط بهتر و بیشتر فیمابین امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی مس و پرسنل
 • روشی مناسب برای اطلاع‌رسانی دقیق تر
 • امکانی برای همکاری صمیمانه تر بین مدیران و پرسنل
 • روشی تعاملی و دو طرفه برای رد و بدل کردن پیشنهادات و انتقادات پرسنل و امور آموزش
 • سیستمی که درآن شما در ازای انجام یکسری فعالیت ها (مطابق دستورالعمل‌ انگیزش و ترغیب کارکنان) که به نفع خودتان است و باعث تعالی خودتان و بالا رفتن سطح توانایی خودتان است، جوایز، تشویق و پاداش دریافت می‌کنید. جالب نیست؟

مزایای باشگاه خانواده صما چیست؟

 1. اطلاع رسانی سریع تر و دقیق تر به پرسنل
 2. برخورداری از جوایز و مشوق های جذاب
 3. امکان تشویق و ترغیب پرسنلی که همکاری بیشتری دارند
 4. برخورداری پرسنل از جوایز و منافع جذاب در قبال متعالی شدن و اجرای طرح ها و دستورالعمل های امور آموزشی
 5. ایجاد بستر و امکان پیشرفت و رشد پرسنل از لحاظ های مختلف
 6. شکوفایی استعدادها و شناسایی توانایی ها
هدف گیری

سطوح و مقررات

مقررات و سطوح استفاده از امتیازات

 

 • هر فرد به ازاء دریافت اولین امتیاز در سطح عمومی باشگاه قرار میگیرد.
 •  مجموع امتیازات شخص مشخص می کند در کدام یک از سطوح عمومی، برنزی، نقره ای و طلایی قرار  گرفته است.
 • به ازای کسب امتیاز بیشتر، سطح عضویت فرد بالاتر رفته و تسهیلات بیشتری برای استفاده باز می شود.
 • مجموع امتیازات هر فرد در هر ماه محاسبه شده و شخص می تواند همه یا بخشی از امتیازهای خود را خرج کند.
 • مجموع امتیازات هر فرد باید به اندازه امتیاز لازم تسهیلات انتخابی باشد مثلا اگر 500k  امتیاز داشته باشد نمی تواند تسهیلاتی را که 600k امتیاز ارزش گذاری شده را انتخاب کند.
 • برای انتخاب تسهیلاتی که امتیاز بالاتری لازم دارند ، می توانند امتیازات خود را جمع کنند و در ماه های بعدی تسهیلات مورد نظر خود را انتخاب کنند.
 • در صورت خرج نکردن امتیاز انها در حساب کاربری انها ذخیره می شوند.
 • از امتیازات بدست آمده سطح خدمات (طبق جدول ذیل) مشخص می گردد و خدمات مربوط به آن سطح، به افراد تقدیم می گردد.
سطوح امتیازی حداقل امتیاز خدمات قابل ارائه
سطح زرین 3000 اعطاء نشان‌های ویژه ، برگزیده شدن بعنوان پرسنل نمونه و قدردانی در مراسم خاص ،مصاحبه با مجلات داخل و خارج سازمان، تابلو نفیس، بن کمک هزینه خرید لوازم خانگی، بن کمک هزینه خرید طلا و صنایع دستی نفیس، بن کمک هزینه سفرهای خارجی و داخلی، بن کمک هزینه خرید ملزومات سفر
سطح سیمین 1500 هزینه ثبت‌نام اخذ گواهینامه‌های مهارتی و آموزشی ، کمک هزینه سفرهای خانوادگی سیاحتی، زیارتی، آموزشی و ...، کمک هزینه خرید بلیط مسافرت (هوائی، زمینی، ریلی)
سطح برنزین 700 شرکت در سمینار های خارج از مرکز، بن استفاده از رستوران ، ین خرید لباس ورزشی ، تجهیزات و لوازم ورزشی ، اهدای هدایای برای فرزندان، بن استفاده از خدمات تفریحی وشهربازی، هزینه ثبت‌نام اخذ گواهینامه‌های مهارتی و آموزشی
سطح عمومی 100 شرکت در سمینارهای داخلی، کارتهای اعتباری و تخفیفی ، کتاب ، بن کتاب ، تور نمایشگاه کتاب، مشاوره کنکور، مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی، مشاوره روانشناختی (بهبود روانی زوجین و والدین و فرزندان)، آموزش کارآفرینی، آموزش سرمایه‌گذاری و اقتصاد، آموزشهای رباتیک، آموزشهای مهارتی، شغلی ، فنی و ...

امتیازات و جوایز

انواع جوایز نقدی و غیرنقدی از قبیل:

 • بن کمک هزینه خرید طلا
 • کمک هزینه خرید صنایع دستی نفیس
 • هدایا و تسهیلات آموزشی برای فرزندان
 • کمک هزینه سفرهای خانوادگی
 • کارت های اعتباری و تخفیفی
 • بن کمک هزینه خرید لوازم خانگی
 • بن کمک هزینه خرید ملزومات سفر
 • بن استفاده از خدمات تفریحی

جدول امتیازات

واحد محاسبه تعداد امتیاز
تعداد پست نیازسنجی شده هر عدد پست نیازسنجی شده معادل 100 امتیاز
تعداد دوره های طراحی شده هر شناسنامه آموزشی تکمیل شده معادل 50 امتیاز
تعداد دوره های برگزار شده هر عنوان دوره فنی باشند معادل 50 امتیاز هر عنوان دوره عمومی باشند معادل 30 امتیاز
تعداد دوره های ارزیابی شده در سطح رفتار هر دوره ارزیابی شده در سطح 3 معادل 50 امتیاز
تعداد دوره های ارزیابی شده در سطح نتایج هر دوره ارزیابی شده در سطح 4 و 5 معادل 150 امتیاز

واحد محاسبه تعداد امتیاز
کسب امتیاز بالاتر از 90 150
کسب امتیاز 85 تا 90 80
کسب امتیاز 80 تا 85 30

واحد محاسبه تعداد امتیاز
رتبه اول 400 امتیاز
رتبه دوم 200 امتیاز
رتبه سوم 100 امتیاز

واحد محاسبه تعداد امتیاز
رتبه اول 350
رتبه دوم 250
رتبه سوم 150

واحد محاسبه تعداد امتیاز
رتبه اول ار 700 تا 2500 امتیاز
رتبه دوم از 500 تا 2000 امتیاز
رتبه سوم از 350 تا 1500 امتیاز

واحد محاسبه تعداد امتیاز
فراگیر برتر 2000 امتیاز
مدرس داخلی برتر 1500 امتیاز
مربی برتر 1000 امتیاز
مدیر برتر 2000 امتیاز
پیام آور برتر 500 امتیاز
واحد پیشرو 200 امتیاز

فرایند واحد محاسبه تعداد امتیاز
پاداش رفع گپ آموزشی به کارکنانی که طبق برنامه‌ی زمان‌بندی اعلام شده و تقویم آموزشی امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی نسبت به گذراندن تمامی دوره‌های آموزشی احصاء شده در برگه نیازسنجی پست سازمانی متبوع، اقدام و موفق به طی دوره‌های مذکور و ترمیم کامل فرجه آموزشی گردند تعلق میگیرد. 1500 امتیاز
پاداش شرکت در گردهمایی شغلی کارکنانی که بمنظور بهبود عملکرد شغلی و سازمانی اجازه حضور درهمایش‌ها، سمینارها وگردهمائی‌های کشوری و بین‌المللی مرتبط با رسته‌ی شغلی خویش را کسب می‌نمایند، درصورت تهیه گزارش مدون از ماحصل اینگونه نشستها و همچنین تائید واحد مدیریت دانش می توانند به ازای هر روز حضور تعلق میگیرد. 150 امتیاز
پاداش آموزشهای خانواده و مشاوره به خانواده‌های کارکنانی که در کلاسهای مجازی و حضوری کوتاه مدت ساعتی و یا دوره‌های آموزشی مرتبط با مسائل خانواده، بهداشت شخصی و خانواده، کلینیک مشاوره‌ای و روانشناختی، مهارتی، حرفه ای و کارآفرینی که از طرف امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی برای والدین و فرزندان برگزار می‌شود، شرکت نموده و موفق به کسب شاخصهای خانواده موفق و پویا شده تعلق میگیرد. از 100 تا 1000 امتیاز
شرکت در طرح توسعه شایستگی کارکنان از 100 تا 1000 امتیاز
شرکت در پروژه مدیریت استعداد از 100 تا 1000 امتیاز
شرکت در مدیریت دانش به کارکنان خبره‌ای که در پروژه مدیریت دانش و مدیریت استعدادها حضور فعال داشته و پیشینه و اقدامات دانشی، پژوهشی، تحقیقاتی و عملیاتی آنان منجر به ایجاد ارزش افزوده و خلق سرمایه فکری برای شرکت ملی صنایع مس ایران گردیده و بنحوی زمینه‌ی تسهیم دانش و یا مزیت رقابتی را برای شرکت فراهم آورد، در صورتی که در دوره‌ها و کلاسهای آموزشی مکمل و پیشرفته‌ای که از طریق امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی برگزار می‌گردد، شرکت نمایند تعلق میگیرد. از 100 تا 1000 امتیاز
ارائه پیشنهادات موثر در دوره های آموزشی تعداد پیشنهاد تایید شده از 100 تا 1500 امتیاز
پاداش آموزش های خود توسعه ای به کارکنان و خانواده آنان که در نظام خود توسعه ای و کتابخوانی که از طرف امور آموزش تدوین و منابع آن در اختیار قرار می گیرد ، مشارکت فعال داشته و در مسابقات کتابخوانی حائز رتبه گردند تعلق میگیرد. از 100 تا 500 امتیاز

اسکرول به بالا