تاریخ و ساعت:

۶ آبان, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۹ دی, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

Basics1

سرفصل ها:

  • Information questions with be, simple present statements, yes-no questions, and short answers;Articles a, an, an the, this and these, noun plurals, questions with Possessive adjectives
  • Simple present information questions, frequency adverbs, adjectives before nouns, telling time
  • The verb be with /, you, and we in statements, yes-no questions, and short answers, questions with h
  • The verb be with, he, she, and they in statements, yes-no questions, and short answers
  • the verb be in, statements, yes-no, questions, and short answers
  • آشنایی با مهارت خواندن و نوشتن زبان انگلیسی در سطح BASIC
  • آشنایی با مهارت های شنیداری زبان انگلیسی در سطح BASIC
  • آشنایی با مکالمه زبان انگلیسی در سطح BASIC

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا