ریخته گری مس خالص در قالب فلزی

ریخته گری مس خالص در قالب فلزی

تاریخ و ساعت:

۸ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۹ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور مهندسی

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

ریخته گری مس خالص در قالب فلزی

مدت: 12 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا