کوپلینگ ها و هم محور سازی

تاریخ و ساعت:

۱۲ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۴ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مس سونگون

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

کوپلینگ ها و هم محور سازی

مدت: 18 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا