کانی شناسی توصیفی

تاریخ و ساعت:

۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

کانی شناسی توصیفی

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا