کالیبراسیون

تاریخ و ساعت:

۱۰ بهمن, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۱ بهمن, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

درباره دوره

هدف دوره:

  • آشنایی با کالیبراسیون

سرفصل های دوره: 

  • آشنایی با استانداردهای اولیه الکتریکی و ویژگیهای آنها;
  • آشنایی با اصطلاحات علم اندازه گیری;
  • ایجاد نظام کالیبراسیون;
  • تاریخ کالیبراسیون و فلسفه وجودی آن;
  • تاریخچه علم اندازه گیری;
  • ریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری;
  • وضعیت کنونی کالیبراسیون کشور و دور نمای آن

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا