کالیبراسیون ابعادی طول و زاویه

تاریخ و ساعت:

۷ دی, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

هدف دوره:

 • کالیبراسیون ابعادی

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با اصل انطباق آبه و اصل ایری;
 • آشنایی با مترولوژی طول و زاویه، قابلیت ردیابی اندازه شناختی دستگاههای اندازه گیری طول و زاویه;
 • اندیکاتور ساعتی;
 • بلوک سنجه;بلوکهای زاویه;
 • تختی سنج، توازی سنج، تداخل سنجی;تراز;
 • تعیین فواصل کالیبراسیون بر اساس امتیازدهی و بازرسی میانی;
 • مترهای نواری فولادی و خط کش;
 • محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری و کالیبراسیون طول و زاویه و تعیین CMC آزمایشگاه کالیبراسیون;
 • مستقیمی سنج;
 • معرفی استانداردهای ملی و بین المللی دستگاههای طول و زاویه;
 • میز گرانیتی و چدنی;
 • میله و میز سینوسی;میکرومترها;نقاله و گونیا;
 • کنترل کیفیت نتایج کالیبراسیون دستگاههای طول و زاویه;
 • کولیس ها;کولیس های ارتفاع سنج

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا