کارگاه خردایش و دانه بندی

تاریخ و ساعت:

۲۱ فروردین, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۲۵ فروردین, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

کارگاه خردایش و دانه بندی

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا