کاربرد نرم افزار minitab در مهندسی مواد

تاریخ و ساعت:

۲۷ بهمن, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۵ اسفند, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

درباره دوره

سرفصل های دوره:

  • easy fit کار با نرم افزار
  • factorial designآموزش ماژول
  • minitab نحوه نصب و راه اندازی نرم افزار
  • one sampel , tow sampelبا هر دو روش  f-test آموزش ماژول
  • one sampel , tow sampelبا هر دو روش z-test آموزش ماژول
  • one way anovaآموزش ماژول
  • آشنایی با اصول طراحی آزمایش
  • اشنایی با توابع آماری حاکم و حل مثالهای کاربردی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا