هیدرولیک عمومی

هیدرولیک عمومی (مقدماتی)

تاریخ و ساعت:

۱ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۸ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

هیدرولیک عمومی (مقدماتی)

مدت: 24 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا