نرم افزار Civil 3D و کاربرد آن در معدن مقدماتی

تاریخ و ساعت:

۲۵ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰ - ۶:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور معدن

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

نرم افزار Civil 3D و کاربرد آن در معدن مقدماتی

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا