(مقدماتی)Pipe Flow3Dنرم افزار لوله کشی

تاریخ و ساعت:

۳۰ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۱ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور طراحي و بهره وري انرژي

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

(مقدماتی)Pipe Flow3Dنرم افزار لوله کشی

مدت: 18 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا