مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات

تاریخ و ساعت:

۱ فروردین, ۱۴۰۰ ۸:۰۰ ق.ظ - ۳۱ شهریور, ۱۴۰۰ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 0 (0 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات

مدت: 12 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا