مدیریت کیفیت آب و فاضلاب و استانداردهای ملی و بین الملی

تاریخ و ساعت:

۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور مهندسی

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مدیریت کیفیت آب و فاضلاب و استانداردهای ملی و بین الملی

مدت: 12 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا