مدیریت حوادث شغلی (مقدماتی)

تاریخ و ساعت:

۲۰ مهر, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۲۱ مهر, ۱۴۰۰ - ۹:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About Theتقویم آموزشی

تمام وقت بمدت 12 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا