محاسبه شاخص های بهداشت حرفه ای بر اساس عوامل زیان آور

تاریخ و ساعت:

۱۲ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۳ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

محاسبه شاخص های بهداشت حرفه ای بر اساس عوامل زیان آور

مدت: 12 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا