مبانی نظام آراستگی 5s

تاریخ و ساعت:

۹ خرداد, ۱۴۰۱ ۶:۳۰ ق.ظ - ۸:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (29 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی

ثبت نام:

نوع ثبت نام:

گروه 3
29 نفر مانده
تعداد ثبت نام
قیمت برای هر نفر: Free
تعداد: مجموع:

About The تقویم آموزشی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا