لیچینگ تحت فشار

تاریخ و ساعت:

۷ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۸ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور لیچینگ

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

لیچینگ تحت فشار

مدت: 24 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا