فرایندذوب مس به روش فلش

تاریخ و ساعت:

۱ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۲۹ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

فرایندذوب مس به روش فلش

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا