فرآیند فرآوری لجن آندی در پالایشگاه سرچشمه

تاریخ و ساعت:

۱۶ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۳۰ خرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

فرآیند فرآوری لجن آندی در پالایشگاه سرچشمه

مدت: 18 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا