فرآیند تولید در معدن مس سرچشمه

تاریخ و ساعت:

۲۱ فروردین, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۲۲ فروردین, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور معدن

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

فرآیند تولید در معدن مس سرچشمه

مدت: 12 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا