شناسایی دگرسانی گرمابی از نمونه دستی و مقطع میکروسکوپی

تاریخ و ساعت:

۴ بهمن, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۸ بهمن, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

درباره دوره

هدف دوره:

  • آشنایی با اصول و مبانی دگرسانی گرمابی (هیدروترمالی)

سرفصل های دوره:

  • انواع دگرسانی ها;شناخت دگرسانی های موجود در منطقه مس دره زار
  • مشکلات عدم شناخت دگرسانی های موجود در منطقه مس دره زار

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا