تشریح استاندارد ISO 12743و ASTMD2216 جهت نمونه برداری از کنسانتره ورودی و رطوبت سنجی(ویژه کنترل کیفی مواد مصرفی)

تاریخ و ساعت:

۲۲ فروردین, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۳۱ فروردین, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور کنترل فرآیند و برنامه ریزی تولید

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

تشریح استاندارد ISO 12743و ASTMD2216 جهت نمونه برداری از کنسانتره ورودی و رطوبت سنجی(ویژه کنترل کیفی مواد مصرفی)

مدت: 24 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا