تجهیزات حفاظت فردی

تاریخ و ساعت:

۲۱ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۶ خرداد, ۱۴۰۰ - ۶:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 0 (0 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

تجهیزات حفاظت فردی

مدت: 42 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا