برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی وکنترل پروژه

تاریخ و ساعت:

۲۴ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۳۰ خرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

برنامه ریزی وکنترل پروژه

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا