برنامه ریزی استخراج معادن روباز

تاریخ و ساعت:

۹ مرداد, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۱۳ مرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور معدن

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

برنامه ریزی استخراج معادن روباز

مدت : 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا