بازرسی ایمنی مطابق با استاندارد OSHA ایمنی فنی

تاریخ و ساعت:

۲۵ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

بازرسی ایمنی مطابق با استاندارد OSHA ایمنی فنی

مدت: 12 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا