ایمنی تخصصی مکانیک 1

تاریخ و ساعت:

۳ بهمن, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۴ بهمن, ۱۴۰۰ - ۹:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی

ثبت نام:

نوع ثبت نام:

گروه 2
30 نفر مانده
تعداد ثبت نام
قیمت برای هر نفر: 150,000 تومان
تعداد: مجموع:

About Theتقویم آموزشی

تمام وقت بمدت 12 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا