اپراتوری جرثقیل سقفی ریلی 40 تنی

تاریخ و ساعت:

۱ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۵ خرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

اپراتوری جرثقیل سقفی ریلی 40 تنی

مدت: 60 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا