ایمنی تخصصی ویژه پرسنل کنترل کیفی مواد مصرفی

تاریخ و ساعت:

۲۳ دی, ۱۳۹۹ ۸:۳۰ ب.ظ - ۱ دی, ۱۳۹۹ - ۳:۵۴ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

هدف دوره:

 • آشنایی با خطرات موجود در محدوده کاری کنترل کیفی مواد مصرفی

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با خطرات مکانیکی
 • ارائه نمونه ای از حوادث رخ داده در محدوده کامیون، ماشین آلات عمرانی و ویژه
 • ایمنی کار با تجهیزات کارگاهی
 • بررسی نتایج حاصل از ارزیابی ریسک خطرات
 • تجزیه و تحلیل حوادث اتفاق افتاده
 • تعاریف و اهمیت ایمنی
 • حریم ماشین آلات عمرانی و راهسازی و ویژه و نقاط کور آنها
 • دستورالمعل ایمنی کار در محدوده ماشین آلات عمرانی و ویژه
 • کانون های خطر و ریسکهای موجود در امور کنترل فرایند و برنامه ریزی تولید
 • مقررات ایمنی کار در محدوده کامیونها، ماشین آلات عمرانی و راهسازی و ویژه

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا