اصول روابط عمومی و انتظامی برای کادر انتظامات

تاریخ و ساعت:

۲۲ خرداد, ۱۴۰۱ ۶:۳۱ ق.ظ - ۲۴ خرداد, ۱۴۰۱ - ۸:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی

ثبت نام:

نوع ثبت نام:

گروه 1
30 نفر مانده
تعداد ثبت نام
قیمت برای هر نفر: Free
تعداد: مجموع:

About The تقویم آموزشی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا