اصول اولیه کارگاه جوشکاری

اصول اولیه کارگاه جوشکاری

تاریخ و ساعت:

۳۰ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

اصول اولیه کارگاه جوشکاری

مدت: 24 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا