آموزش سیستم مدیریت کالا

تاریخ و ساعت:

۱ فروردین, ۱۴۰۰ ۸:۰۰ ق.ظ - ۳۱ شهریور, ۱۴۰۰ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 0 (0 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

آموزش سیستم مدیریت کالا

مدت: 6 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا