برق و ابزار دقیق

بررسی مدارات فرمان وقدرت کنتاکتوری

بررسی مدارات فرمان وقدرت کنتاکتوری

اهداف دوره آشنایی با انواع فیوزها و کاربردهای آنها آشنایی با مدارت فرمان و قدرت کنتاکتوری آشنایی با کاتالوگها و نقشه ها و مدارات برقی توانایی تعمیر المانهای معیوب مدارات فرمان و قدرت الکتروموتورها توانایی چک کامل مدار تریستوری هویست شاولهای 1900 و 2100 سرفصل های دوره آشنایی با المانها و نحوه کدگذاری آنها در …

بررسی مدارات فرمان وقدرت کنتاکتوری ادامه مطلب »

اسکرول به بالا